دات نت نیوک
Menu
نمایشگاه آثار منتخب ششمین سالانه تبادل چاپ دستی
ششمین سالانه تبادل چاپ دستی در نگارخانه لاله گشایش می یابد   در يک دهه اخير گسترش دامنه هاي تجربي چاپ دستي و توليد تجهيزات تخصصي آن به دست متخصصان داخلي موجب رشد و رونق کارگاه هاي متعدد چاپ دستي و گرايش پر شور هنرمندان نسل جوان به اين عرصه شده که دورنماي روشني از پيشرفت فعالان آن در ايران و عرصه هاي بين المللي ترسيم مي نمايد. سـالانه تـبادل چـاپ دسـتي (کارت پستال) از آغاز شکل گيري و برنامه ريزي تاکنون، بستري براي تجربه و ارائه آثار هنرمندان اين عرصه  فراهم نموده و در نگارخانه لاله برگزار شده است. اين سالانه با هدف تبادل آثار و به اشتراک گذاري جديدترين تجربيات هنرمندان شکل گرفته و در هر دوره بر تعداد علاقه مندان آن افزوده شده است. در ششمين سـالانه تـبادل چـاپ دسـتي ،پس از انتشار فراخوان، 268 نفر آثار خود را به دبيرخانه سالانه ارسال نمودند. پس از بررسي در مرحله ن... (ادامه مطلب)